Skip to main content
 

Mini vergister

Met deze mini vergister, kunnen op kleine schaal proeven en demonstraties uitgevoerd worden.

 

Mestverwerking

Vanaf 2014 is het verplicht om de eigen mest te verwerken. Maris levert nieuwe en gebruikte mest verwerkingsinstallaties.

 

Algen onderzoek

Algen onderzoek naar productie van algen op afvalwater.

 

Mest drogen

Installatie voor geurloos mest drogen steriliseren en drogen onder vacuüm.

Hardware t.b.v. algenkweek

Sinds 2007 voeren wij onderzoek uit naar algenkweek. Mede hierdoor hebben wij ruime ervaring met het ontwikkelen en bouwen van algen reactoren, kweken en oogsten van algen en de verwerking van algen. Onze specialiteit hierbij het kweken van algen in een open reactor. Ook bieden wij reactors t.b.v. onderzoek aan. Naast reactors, leveren wij ook hardware als mixers, pompen en oogst machines.

Door de jaren lange ervaring met algen kweken, zijn wij de ideale partner voor een samenwerking in algenkweek en de bouw van algen reactors. Algen zijn toe te passen in waterzuivering. Naast stikstof, fosfaat en kalium, kunnen algen ook zware metalen op nemen. Algen zijn één van de snelst groeiende planten in de wereld, en daarom uitermate geschikt als gewas (voor voeding, dier voeding, additieve of energie).