Skip to main content

Mestverwerking machines

In het verwerken van mest heeft Maris Projects B.V. geruime tijd ervaring. Nu de overheid het agrariers verplicht om de eigen mest te verwerken, komt deze ervaring goed van pas. Maris Machines B.V. heeft een groot aantal verwerkings machines op voorraad die gebruikt kunnen worden in de mestverwerking. Door de jaren lange ervaring die wij hebben met mestvwerking, kunnen wij u optimaal adviseren welke hardware nodig is om mest te verwerken.

Bij het verwerken van mest naar nuttige producten komt veel kijken. Polymeer speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De soort polymeer is bij elke mest verschillend. Dit kan zelfs verschillend zijn bij dezelfde mestsoort, maar bij een ander agrarisch bedrijf.

Naast het soort polymeer, is de aanmaak en dosering van het polymeer belangrijk. Ook is het soms noodzakelijk een extra lading middel toe te voegen voor een betere binding. Achtereenvolgens is het volgende proces noodzakelijk:

  • polymeer aanmaken
  • doseren lading middel
  • doseren polymeer
  • intensief mengen (inline mixer)
  • vlok vormen (torenmenger)
  • dun-dik scheiden (trommelfilter)

Na ontwatering, moet de dunne- en de dikke fractie verwerkt worden. Om het nitraat uit de dunne fractie te verwijderen, kan een biologisch en/of een fysisch proces gebruikt worden. Bij het biologische proces worden stikstof verbindingen omgezet naar stikstof gas d.m.v. beluchting (aeroob), en vervolgens onder anaerobe omstandigheden. Ook kan gekozen worden voor ultra filtratie in combinatie met reverse osmose.

De dikke fractie kan gebruikt worden voor vergisting, of kan gedroogd worden om mest korrels te maken. Met behulp van onze vacuüm droog techniek voor mest, maken wij van de mest een waardevol product.

Neem voor meer informatie en advies, contact met ons op. Voor de actuele voorraad machines kunt u terrecht op Maris Machines B.V.