Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. U kunt een PDF versie van de leveringsvoorwaarden downloaden. U kunt het PDF bestand enkel openen met Adobe Reader. Als deze software niet geïnstalleerd is, dan kunt u het gratis downloaden via de link http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html.

Voor ons assortiment aan tweedehands machines kunt u terrecht op http://www.maris-machines.nl