Skip to main content

Fleshing to fuel installatie

Voor ons bedrijf in India, hebben wij eerst een demonstratie model ontwikkeld en gebouwd in Nederland. Deze installatie is ontwikkeld om olie te extraheren uit vlees afval, afkomstig van leerlooierijen. Deze installatie is speciaal gebouwd voor Indische omstandigheden. De basis installatie is gebouwd en getest in Nederland en daarna getransporteerd naar India. Hier is de installatie vervolgens opgebouwd en operationeel gemaakt.