Skip to main content

Laboratoriumtesten

Wij beschikken over een eigen laboratorium, waarbij alle analyse apparatuur aanwezig is om afval(water) te onderzoeken. De meest benodigde analyse apparatuur in afval(water) zijn:

 • Precisie balans: Om het exacte gewicht van monsters te bepalen, beschikken wij over een precisie balans die tot op 0.001 gram nauwkeurig is. Deze balans is nodig bij droge stof bepaling en organische stof bepaling.
 • Droog oven: om afval te drogen voor de bepaling van het droge stof percentage, beschikken wij over een droog oven welke instelbaar is tussen de 50°C en de 250°C. Al het aanwezige vocht verdampt hier, zodat alleen de droge stof overblijft.
 • Verbrandingsoven: om het organische stof te bepalen, beschikken wij over verbrandings-oven. Een klein monster wordt in de verbrandingsoven geplaatst waarbij de temperatuur oploopt tot boven de 900°C. Al het aanwezige organische materiaal verbrand, zodat alleen as overblijft.
 • Eenvoudige analyses: met behulp van temperatuur, pH, eC, zuurstof  en druk meters, kunnen wij veel vertellen over de conditie en eigenschappen van het monster. Voornamelijk pH en eC zijn belangrijk om te bepalen of biologische zuivering toepasbaar is.
 • Centrifuge: één van de meest gebruikte apparatuur in de afvalwater behandeling is de centrifuge. Hiervoor hebben we een centrifuge, waarbij het toerental instelbaar is. Hiermee bepalen we op welke snelheid de centrifuge moet draaien om bepaalde stoffen te kunnen scheiden. Drijf en zinklagen kunnen ontdekt worden met behulp van een centrifuge.
 • Kuvette testen: met onze kuvette testen van Dr. Lange kunnen wij bijna alle opgeloste stoffen in afvalwater meten. Met een spectrometer wordt de kleur verandering in een kuvette teste gemeten. Hierdoor kan de concentratie aan bijvoorbeeld N, P, K, zware metalen, COD en BOD bepaald worden.
 • Filtratie: Wanneer scheiding tussen twee vaste materialen of scheiding tussen een vaste materiaal en een vloeistof nodig is, hebben diverse soorten zeefsystemen tot onze beschikking. Voorbeelden hiervan zijn trilzeven, vacuüm filters, druk filters, band filters en pre-coat filters, doek filters, etc.
 • Drogen: Wij hebben diverse droog systemen op lab schaal staan. Naast de droog oven zijn dit een vacuüm droog oven, vries droger,  lucht droger, etc.
 • Polymeer: Wij hebben ervaring met het uitvoeren van basis polymeer testen. In veel gevallen is het noodzakelijk om polymeer te gebruikten in scheidingsprocessen. Om de juiste polymeer te bepalen, kunnen wij basis testen uitvoeren. Verder hebben wij contact met een polymeer leverancier, die wat uitgebreider advies kan geven over de te gebruiken polymeer.
 • Mixers: Om bepaalde (vloei)stoffen homogeen te krijgen, hebben wij enkele mixers tot onze beschikking.
 • Malers: in de proces industrie, is producten vermalen vaak een must. Daarom hebben wij verschillende maal molens in ons assortiment. Voorbeelden hiervan zijn ballen molen, atritor, messen molen, hamer molen etc.

Deze analyse apparatuur is slechts een deel van de apparatuur die we beschikbaar hebben. Echter zijn dit de meest voorkomende analyse apparatuur. Gebaseerd op de laboratorium testen, kunnen wij een aanbieding maken voor een demonstratie opstelling of een pilot plant. Wanneer nodig kan een extra discussie punt met de klant plaatsvinden, om te bepalen welke testen plaats moeten vinden en wie welke actie neemt.

Lees verder bij Demonstratiemodel.