Skip to main content

Probleemanalyse

De eeste stap, is het inventariseren van de klant zijn probleemstelling. In een introductie gesprek, kan u als klant uw vraag voorleggen. Ons team van experts kan met u de mogelijke oplossingen doorspreken. Dit kan een eenvoudige oplossing zijn in de vorm van een machine, maar ook een installatie, waarbij eerst getest gaat worden of de geselecteerde technieken wel voldoende zijn. Hierbij nemen we altijd 3 behandelingen in overweging. Dit zijn:

  • Fysische behandeling en/of;
  • thermische behandeling en/of;
  • biologische behandeling.

Gebaseerd op de klant zijn informatie als omschrijving, foto’s en veldmonsters, analyseren wij de totale situatie. Afhankelijk van tijdsdruk en de actuele situatie, adviseren wij de volgende stap. Dit is in eerste instantie een laboratorium analyse.

Afhankelijk van de wensen van de klant, kan ervoor gekozen worden om zelf te testen, of het testen aan ons over te laten. Wij kunnen u laboratorium testen, model installatie bouw, machine verhuur en advies aanbieden.

Voor de volgende stap gaat u naar Laboratorium testen.