Skip to main content

Palm afvalwaterbehandeling algen

Introductie:
In dit onderzoeksproject, onderzoeken wij de mogelijkheden om algen te kweken onder Indonesische condities. Het doel hierbij is duurzame biomassa te produceren en te gebruiken als energie drager, vanuit afvalwater stromen. Algen heeft zich als plant bewezen als snel groeiende (water)plant. Algen kunnen groeien in zoet en zout water en dus niet gebonden aan land oppervlakte. De productie potentie van algen is 100 ton/ha/jaar. Dit is waarom het oogsten van algen zoveel verschilt met andere (lokale) productie van gewassen (bijv. palmolie, suikerriet, soja bonen etc.) Palm plantages kunnen bijvoorbeeld 6 – 10 ton olie/ha/jaar produceren, terwijl algen tussen de 20-30% van hun gewicht aan olie bevat. Wanneer deze algen gekweekt wordt op afvalwater, kan deze olie gebruikt worden als energie drager (tweede generatie olie die niet in conflict is met voedsel). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid in het subsidie traject “Duurzame Biomassa Mondiaal” via agentschap NL.

Gekwalificeerd als een land met veel bossen, maar ook met veel ontbossing, heeft Indonesië een significante bijdrage in de broeikasgassen emissie. Ontbossing wordt gedaan door het verbranden van het regenwoud, voor het klaarmaken van landbouwland en mijnbouw. Dit leidt tot sociaal en milieu schade als:

  • Bodem, water en luchtvervuiling door mijn activiteiten en door het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw;
  • Negatieve contributie naar biodiversiteit en bedreigde diersoorten;
  • Toename van gevaar van bodem erosie, bodem verschuivingen of (modder) overstromingen.

Een ander voordeel van algen kweken is dat deze bij de groei, nutriënten als stikstof, fosfaat en zware metalen in afvalwater en koolstof dioxide uit rookgas vastleggen. Deze karakteristieken maakt algen een ideaal hulpmiddel voor het schoonmaken agrarische en industriële afvalwater stromen. Van 1 kg stikstof, kan 13 kg algen geproduceerd worden. Algen hebben verder geen kunstmest nodig. Dus niet alleen een duurzaam biomassa product wordt geproduceerd, maar ook wordt afvalwater gezuiverd en rookgassen worden gereinigd.

Indonesië is één van de grootste palm producenten in de wereld en het op één na grootste land met de meeste kustlijn. Het hele jaar door schijnte de zon en een overvloed aan beschikbaar  en goedkoop personeel. Hierdoor is Indonesië één van de meest geschikte plaats, waar algen biomassa geproduceerd kan worden voor duurzaam voedsel, diervoeding en brandstoffen.

Partners in het project:
Katholieke Universiteit LEUVEN, Universitas Diponegoro Samarang, PT. Wirana Jayatama Abadi.