Skip to main content

Bermgras

Het bedrijf AJansen en Maris Projects BV zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van verwerking van bermgras voor energieopwekking. Tijdens dit project wordt een reactor ontwikkeld en gevalideerd waarin jaarrond bermgras kan worden verwerkt tot gas en elektra. Het wordt een innovatief en decentraal systeem voor het opwekken en gebruiken van energie als betrouwbare en continue toevoeging naast wind- en zonne-energie, dat immers niet altijd beschikbaar is. Het te ontwikkelen energiesysteem is een oplossing voor mkb-bedrijven die veel energie gebruiken. Zij zijn recentelijk geconfronteerd met zeer snel stijgende energieprijzen waardoor productieprocessen stil moeten worden gelegd. Een onafhankelijke energiebron draagt bij aan hun bestaanszekerheid en daarmee aan werkgelegenheid. Het systeem werkt onafhankelijk en er hoeft geen zwaar en duur leidingtracé te worden aangelegd.

De uitdaging tijdens dit project is om het totale management over het biologische proces te verkrijgen, waardoor de innovatieve technologie verder kan worden verfijnd en opgeschaald. Deze opschaling kan ook plaatsvinden bij woonwijken, recreatie- en vakantieparken en industrieterreinen waarmee het net wordt ontzien, bijvoorbeeld met een warmtepijp waardoor het kan worden aangesloten op een warmtenet.

Maris Projects - Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland
Maris Projects - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Maris Projects - Provincie Noord-Brabant

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.