Skip to main content

Innovatieproject - Paraffine uit plastic afval

Om optimaal rendement te halen uit plastic afval was de doelstelling van dit project een nieuw proces te ontwikkelen om paraffine te produceren uit verschillende afvalplastics, oftewel end-of-pipe plastics. In tegenstelling tot eerdere initiatieven die gebruik maken van een batchproces dat met de huidige technologieën niet op te schalen is en waar sprake is van hoog energieverbruik, hebben MEWA Paraffine en Maris Projects voor een andere  insteek gekozen binnen dit project; de ontwikkeling van een continu proces voor de productie van paraffine uit plastic afval, dat op grote schaal kan worden toegepast.

Dit unieke proces maakt gebruik van verhitting van de kunststof (van binnenuit) met behulp van een elektrisch verwarmde spindel (i.e. schroef van Archimedes). Doordat de temperatuur op deze wijze relatief laag gehouden kan worden (400-500° C) komt het materiaal desgewenst niet in de gasfase, waardoor paraffine wax kan worden geproduceerd. Dit heeft tevens geresulteerd in een uiterst energiezuinig reactorproces, waarvoor geen aardgas benodigd is. Middels een ontwikkelde ontwateringspers en vacuümdroger kan het inkomende plastic in hoge mate worden ontwaterd alvorens deze de reactor ingaat. Hiermee is een veilig en controleerbaar proces ontwikkelde waar geen verbranding plaatsvindt. Doordat er in het proces wordt gewerkt met een gesloten systeem is er geen sprake van emissies en kan een omzetting met een rendement tot wel 80% worden gerealiseerd.

De productie van pure paraffine (en ook uiterst waardevolle actief kool, koolwaterstof en methaan) uit gerecycled materiaal is nieuw in de wereld. Binnen het project is de goede werking van het ontwikkelde proces ruimschoots aangetoond met een prototype, waarbij een verwerkingscapaciteit van 50-100 kg per uur is behaald. Gezien de goede resultaten van het project zal het proces worden doorontwikkeld tot een grootschalige productiemogelijkheid; het ontwikkelde proces is naar verwachting relatief eenvoudig op te schalen voor de verwerking van 1-2 ton end-of-pipe plastics per uur (op één productielijn). Uiteindelijke doelstelling is om het proces met een factor 50 verder op te schalen. Hiermee worden er unieke mogelijkheden gecreëerd om lokaal plastic afvalstoffen te verwerken (e.g. supermarkt en autosloop plastics).

Maris Projects - Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland
Maris Projects - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.